Advertising Zone

Hosted by

design & development by:
Traffic Analyzer

Atletism

 

Atletism Clasificare:

Amputaţii √
Paralizie cerebrală √
Les Autres √
Leziuni ale măduvei spinării √
Deficienţe de vedere √

Clasele sunt structurate astfel:

  • Clasele 11, 12 şi 13 acoperă diferite niveluri de deficienţe de vedere.
  • Clasele 31-38 acoperă diferite grade de paralizie cerebrală.
  • Clasele 41-46 includ diferite niveluri de amputaţii şi alte dizabilităţi (les Autres).
  • Clasele 51-58 acoperă diferite grade de leziuni ale măduvei spinării.
  • Probele de alergare sunt marcate cu litera “T”, aruncările şi săriturile sunt marcate cu litera “F”.

Clasele de alergare:

T11/F11: Sportivii din această clasă nu au percepţie luminoasă la nivelul unui ochi sau pot avea o anumită percepţie luminoasă, dar sunt incapabili să recunoască forma mâinii la orice distanţă şi în orice direcţie.

T12/F12: Sportivul poate recunoaşte forma mâinii, iar capacitatea de percepţie clară este de până la 2/60. Câmpul vizual al sportivului este mai mic de 5 grade (2/60 înseamnă că o persoană poate vedea la 2 m ce se vede în mod normal la 60 m).

T13/F13: Sportivul poate recunoaşte forma mâinii, iar capacitatea de percepţie clară este de peste 2/60 până la 6/60. Câmpul vizual al sportivului variază între peste 5 grade şi sub 20 de grade.

T32/F32: Sportivi cu o forţă funcţională redusă a braţelor, picioarelor şi trunchiului. Sportivii sunt capabili să propulseze căruciorul. Sportivii concurează în cărucior.

T33/F33: Sportivul prezintă un anumit grad de mişcare a trunchiului când împinge căruciorul, dar mişcarea anterioară a trunchiului este frecvent limitată în timpul împingerii viguroase. Deşi sportivul prezintă un anumit grad de mişcare a trunchiului, mişcările de aruncare sunt cel mai frecvent din braţ. Sportivii concurează în cărucior.

T34/F34: Sportivul are o bună forţă funcţională, cu limitări sau probleme de control minime la nivelul braţelor şi trunchiului. Sportivul are un echilibru redus, sportivii concurează în cărucior.

F35/F35: Sportivul are un echilibru static normal, dar prezintă probleme de echilibru dinamic. O uşoară deplasare a centrului de gravitate poate duce la pierderea echilibrului. Sportivul poate necesita un dispozitiv de asistare când se deplasează, dar nu în mod necesar când stă în picioare sau execută aruncarea (în proba de atletism). Sportivul poate avea un grad suficient de funcţionalitate pentru a alerga pe pistă.

T36/F36: Sportivul nu este capabil să rămână nemişcat. El prezintă mişcări ciclice involuntare şi de obicei sunt afectate toate cele patru membre. Sportivii se pot deplasa fără asistenţă. Ei au de obicei mai multe probleme de control la nivelul braţelor şi o funcţionalitate mai buna a picioarelor decât T/F35, mai ales în timpul alergarii.

T37/F37: Sportivul are spasme musculare incontrolabile la nivelul unei jumătăţi a corpului. El are o bună capacitate funcţională a părţii dominante a corpului. Sportivii se deplasează fără asistenţă, dar şchiopătând frecvent, datorită spasmelor musculare la nivelul piciorului. În timpul alergării, şchiopătatul poate dispărea aproape complet. Partea dominantă este mai bine dezvoltată şi realizează bine mişcarea în timpul mersului şi alergării. Controlul braţului şi al mâinii este afectat doar în partea non-dominantă. Partea dominantă prezintă un bun control funcţional.

T38/F38: Sportivul prezintă un nivel minim de spasme incontrolabile la nivelul unui braţ, al unui picior sau al unei jumătăţi a corpului. Pentru a fi eligibil, sportivul trebuie să aibă un diagnostic de paralizie cerebrală sau altă leziune cerebrală non-progresivă.

T42: Amputaţie unilaterală deasupra genunchiului sau amputaţii combinate ale braţului/piciorului.

T44: Amputaţie unilaterală sub genunchi sau sportivi care se pot deplasa cu o funcţionalitate moderat redusă la nivelul unuia sau ambelor picioare.

T46: Amputaţie unilaterală deasupra cotului, amputaţie unilaterală sub nivelul cotului sau sportivi cu funcţionalitate normală a ambelor picioare, dar funcţionalitate redusă a trunchiului şi/sau braţelor.

T51: Atrofie uşoară la nivelul umărului, flexarea normală a coatelor, dar capacitate limitată de întindere. Capacitate de flexare a încheieturilor mâinii posterior, dar nu anterior. Absenţa mişcării la nivelul degetelor. Absenţa funcţiei trunchiului sau picioarelor.

T52: O bună funcţionalitate a umărului, cotului şi încheieturii mâinii. Mişcare limitată a degetelor. Absenţa funcţiei trunchiului sau picioarelor.

T53: Funcţie normală a braţelor şi mâinilor. Absenţa sau limitarea funcţiei trunchiului. Absenţa funcţiei picioarelor.

T54: Funcţie normală a braţelor şi mâinilor. Funcţie a trunchiului variind de la un anumit grad la normală, un anumit grad de funcţionalitate la nivelul picioarelor.

Clasele de aruncări şi sărituri:

F42: Sunt incluse amputaţia unilaterală deasupra genunchiului, amputaţii bilaterale deasupra genunchiului.

F44: Amputaţie unilaterală sub genunchi. Sportivi cu funcţionalitate normală a braţului care aruncă şi o funcţionalitate uşor redusă a picioarelor sau mici probleme de echilibru.

F46: Amputaţie unilaterală deasupra cotului şi amputaţie unilaterală sub nivelul cotului. Sportivul poate fi de asemenea capabil să se deplaseze, cu funcţionalitate normală a braţului care aruncă şi dizabilitate minimă a trunchiului sau picioarelor sau funcţionalitate redusă a celuilalt braţ.

F51: Atrofia uşoară a umerilor. Capacitate normală de flexare a coatelor, dar capacitate limitată de întindere. Capacitate de flexare a încheieturilor mâinii posterior, dar nu anterior. Absenţa mişcării degetelor. Absenţa funcţiei trunchiului sau picioarelor. Sportivii F32 (CP2) concurează în această clasă.

F52: Umerii şi coatele sunt normale. De obicei există o bună funcţionalitate a încheieturilor mâinii, dar mişcări limitate ale degetelor. Absenţa funcţiei trunchiului sau picioarelor.

F53: Umerii şi coatele normale, încheieturile mâinii cu o uşoară limitare a funcţiei mâinii. Absenţa funcţionalităţii trunchiului sau picioarelor.

F54: Funcţie normală a braţelor şi mâinilor. Absenţa funcţionalităţii trunchiului sau picioarelor.

F55: Funcţie normală a braţelor şi mâinilor. În raport cu trunchiul, capacitate de extensie a coloanei în direcţie superioară şi capacitate de rotaţie a coloanei. Absenţa funcţiei picioarelor.

F56: Funcţie normală a braţelor şi mâinilor. Capacitate de extensie a trunchiului în direcţie superioară, capacitate de rotaţie şi deplasare posterioară şi anterioară în poziţie aşezată. Un anumit grad de funcţionalitate a picioarelor.

F57: Funcţie normală a braţelor şi mâinilor. Capacitate de mişcare a trunchiului în direcţie superioară, de rotaţie, de deplasare posterioară şi anterioară şi dintr-o parte în alta. Ameliorarea funcţionalităţii picioarelor comparativ cu F56.

F58: Funcţie normală a braţelor şi mâinilor. Funcţie normală a trunchiului. Un grad superior de funcţionalitate a picioarelor comparativ cu F57.